Isaac De Los Reyes

Spanělsko/Spain
20:00, Biskupský dvůr

Neděle 1.8.

NOC FLAMENCA /Španělsko/

ANTONIO SÁNCHEZ, kytara, ISAAC DE LOS REYES, tanec, ANTONIO EL CANITO, zpěv, MANUEL CAZAS, kytara

Nedělní Noc flamenca 1. 8. se bude v případě silného deště konat v náhradní prostoře - v Červeném kostele na Joštově ulici a začne v 20:30 hod